SÖK

Medarbetare i fokus

Här berättar vi om någon av kommunens alla medarbetare. Hur är jobbet? Vad ger glädje och vilka är utmaningarna? Vilken kunskap, vilka lärdomar, tankar, tips och idéer kan vi dela med oss av till varandra?

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun