SÖK

Innovationsguide

Digitaliseringsrådet kartlägger användarresor

Digitaliseringsrådet har provat på att tillämpa de två första delarna (ringa in och undersöka) i SKL:s metod Innovationsguiden på sju användarresor som direktörerna i stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) identifierat. Resultatet av arbetet presenterades vid ett seminarium tillsammans med SDL. 

En användarresa beskriver en process utifrån medborgarens/användarens perspektiv. De användarresor som kartlades kan ses som ett axplock av kommunens tjänster och processer:

 • En ny politikers behov av introduktion hos Umeå kommun
 • Att få en anställning hos Umeå kommun och en introduktion
 • Medborgarnas behov av att kunna lämna synpunkter och anmäla fel
 • Interna och externa intressenters behov av planbesked
 • Behov av möten på distans
 • Behov av förskoleplats
 • Behov av äldreomsorg och försörjningsstöd 

Huvudsyftet med kartläggningen var att prova metoden och där uppgiften med användarresor ska bidra till en ökad digital kompetens och att kommunen blir en bättre beställare av IT-system och digitalisering. 

SKL beskriver metoden så här: Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.

Tjänstedesign för att tillgodose behov och skapa nytta

 Tjänstedesign används som metod vid behovsdriven verksamhetsutveckling. Det är ett sätt att designa tjänster som tillgodoser behov och skapar största möjliga nytta och som gör att man inte fokuserar alltför mycket på att snabbt identifiera en möjlig lösning. 

– Medborgardialog är viktigt och med tjänstedesign ökar chanserna för att vi får nödvändiga insikter och tar reda på de verkliga behoven hos medborgarna och brukarna, menar t f stadsdirektör Margaretha Alfredsson som deltog vid seminariet. 

Digitaliseringsrådet gjorde några intressanta iakttagelser vid kartläggningen med Innovationsguiden, bland andra följande:

 • Viktigt att ta reda på användarbehoven innan man väljer lösning, vilket innebär att man behöver prioritera att lägga mer tid och resurser i behovsanalysen för att minimera riskerna för att fel lösning väljs
 • Metoden ger djupare, fler och nya insikter än då traditionella metoder, t ex enkäter används
 • Användarna var mycket positivt inställda till att delta när de involverades i arbetet
 • Enkelt att boka in träffar och intervjutillfällen med de deltagande användarna
 • Digitaliseringsrådet tyckte att det var ett inspirerande sätt att bedriva utvecklingsarbete på.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

  Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

  Umeå Kommun