Partnerskapets koordinatorer, Anna Sandström Emmelin och Charlotte Lundkvist berättade om de utvecklingsmedel som går att söka för att komma igång med samverkan Umeå universitet och Umeå kommun emellan. Ett slags startkapital för att pröva en idé eller prata ihop sig inför en större ansökan. Foto: Lena Holmberg

Lyckad premiär för samverkan

När Umeå kommun och Umeå universitet bjöd in till sin allra första partnerskapsdag samlades ett hundratal representanter från bägge parter i Humanisthuset för att knyta kontakter, utbyta idéer och diskutera framtiden.

Huvudsyftet med dagen var att synliggöra det fördjupade samarbetet mellan Umeå universitet och Umeå kommun. Inte bara för att berätta om vad som är på gång, utan också för att öppna upp för nya möten och projekt.

– Egentligen har vi samarbetat med Umeå kommun på ett eller annat vis sedan universitetet startade. Så varför har vi ingått ett strategiskt partnerskap och vad innebär det?, inledde vicerektor Dieter Müller med att fråga.

Dags att skapa verkstad

Svaret var han och kommunalråd Hans Lindberg ense om. Både Umeå universitet och Umeå kommun vill att Umeå ska vara en attraktiv plats som hela tiden utvecklas. Ett sätt att nå dit är att försöka underlätta och få till stånd mer samverkan. Det vill säga att bygga på varandras styrkor och ta sig an utmaningar tillsammans för att effektivare bidra till kunskap, tjänster och innovationer som gagnar samhället. Och respektive verksamhet förstås.

– Som ni säkert vet skrev vi under avtalet för ganska precis ett år sedan. Vi ska ha verkstad också. Idag skapar vi verkstad, sade Hans Lindberg.

Från segregation mot tillväxtmål

När goda exempel började presenteras inom dagens fyra teman: hållbar stadsutveckling, Umevatoriet/Sliperiet, digitalisering och skola, stod det klart att verkstaden redan är i full gång. Bland annat görs just nu enorma forsknings­satsningar på att utveckla socialt hållbara samhällen i hela EU. Och Umeå är inget undantag.

– Umeå kommuns statistik- och analysenhet har väldigt bra data om allt från befolkning, bostäder och byggande till sysselsättning och pendling. Något som väcker jättestort intresse ute i Europa – och bäddar för spännande samarbeten här på hemmaplan, förklarade Albert Edman, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.

Vid Umeå universitet finns i dagsläget fyra forskningsprojekt finansierade genom Formas utlysning Social bostadspolitik, där samverkan sker med Umeå kommun. Ett av dem rör segregation.

– Invandrare saknar ofta väntetid i kommunala bostadsköer och har generellt sämre möjligheter att köpa bostäder. Med hjälp av bland annat kommunens data vill vi undersöka hur detta påverkar segregationen i samhället och försöka hitta sätt att komma ifrån den, förklarade forskarna Simone Scarpa och Guilherme Chihaya.

Att hitta en lösning är enligt Hans Lindberg en förutsättning för att Umeå ska kunna nå sitt mål om att växa till 200 000 invånare år 2050.

En medveten och trygg skola

Ett annat exempel på hur forskare och praktiker har mötts är i utvecklingen av nya Maja Beskow-skolan, som slår upp dörrarna i höst. Utgångspunkten är att det krävs mer än fysiska lokaler för att bygga en miljö där eleverna känner sig trygga och där samarbetet mellan gymnasie- och grundskola klaffar.

– Vi har fått tre miljoner kronor från Lärarhögskolan för att, med fokus på lika villkors- och systematiskt kvalitetsarbete, undersöka vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö för elever, berättade Britt-Inger Keisu, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier (UCGS), och Jonas Stenlund, rektor för Maja Beskow.

Premiär som gav mersmak

Efter parallella diskussioner i mindre grupper om hur kommunen och universitetet kan komma vidare i olika ömsesidiga utmaningar återsamlades alla för att summera intrycken. Och tongångarna var positiva.

– Jag tycker att det här var en jättebra dag! Det är roligt att höra att det pågår så otroligt mycket i Umeå och jag tror vi alla kan enas om att det är viktigt att få tillfälle att träffas och prata. Inte minst för att öppna dörrar för samarbeten bortom de teman vi tog upp idag.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  – Jag skulle vilja likna vårt partner-skap vid att bygga motorvägar någonstans. En grund som gör det lättare att ta sig fram tillsammans, snarare än att alla bygger småvägar själva, sade vicerektor Dieter Müller. Foto: Mattias Pettersson

  – Jag vill gärna fördjupa samarbetet med Umeå kommun, framför allt i frågor som rör arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Varför väljer folk att flytta hit eller lämna Umeå? Där har kommunen intressanta data, tyckte Johan Lundberg, föreståndare för Cerum (Centrum för regional-vetenskap vid Umeå universitet). Foto: Lena Holmberg

  Malin Lagervall, planeringschef på Umeå kommun, höll i ett dialogpass om hållbar stadsutveckling. Hon poängterade att samverkan behövs för att kunna utveckla väl fungerande stadsdelar där både människor och miljö mår bra. Foto: Lena Holmberg

  Umeå Kommun

  Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje i arbetet. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.