SÖK

Lär dig hantera telefonen rätt

Använder du telefon? Gå en gratis telefoniutbildning och lär dig hur du underlättar ditt dagliga arbete med telefonen. Du får information om vilka hjälpmedel som finns och hur du använder dem.

Du får också lära dig mer om hur du lever upp till krav som ställs på dig som medarbetare när det gäller att använda telefon som arbetsredskap. Utbildningen är informell och hålls i en liten grupp.

Anmälan:

Aktuella telefoniutbildningar aviseras på www.intranet.umea.se/utbildning

Kommentera:

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFler artiklar

Vad kan jag göra mer?

Läs mer om vad du kan göra för att det ska vara enkelt för invånare att kontakta oss kommunmedarbetare via telefon:

Uppdatera kataloguppgifter

Läs igenom och följ kommunens riktlinjer för telefoni (intranätet)

Hänvisa telefonsamtal när du är upptagen (intranätet)

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun