SÖK

Om Insidan

Insidan är Umeå kommuns personaltidning på webben, ett forum för värdeskapande kommunikation som samlar kommunens medarbetare kring det gemensamma uppdraget – att ge bästa möjliga service till kommunens invånare.

I Insidan berättar vi om händelser och medarbetare i Umeå kommun. Du kan läsa om vad som är på gång i kommunen, inspireras av andra verksamheter och medarbetare, och själv bidra med tips och inspiration. Vi vill genom Insidan skapa vi-känsla, nytta och glädje för alla medarbetare och bättre och effektivare service till invånare.

Redaktion

Redaktionen består av medarbetare Umeå kommuns kommunikationsenhet. Bibbi Nilsson är redaktör och skribenter är kommunikatörer i kommunen. Redaktionen samverkar bland annat med kommunens informatörsnätverk och centrala samverkansgruppen i kommunen. Redaktionen tar gärna emot tips, förslag och bidrag till innehållet från medarbetare i kommunen.

Kontakta redaktionen

Inskickat material

Insidan ansvarar för innehållet i det publicerade materialet. Redaktionen förbehåller sig därför rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt, men redaktionen måste alltid veta namnet på den som har lämnat bidraget.

Redaktionen förbehåller sig rätten att använda och publicera inskickat material på webbplatsen (www.umea.se/insidan) och i kommunens övriga kanaler till exempel Facebook, Youtube och Flickr.

Copyright

Du får inte skicka in bilder som är tagna från andra webbplatser eller fotograferade av andra personer. Du måste själv äga materialet. Personer som finns med i materialet måste också ha gett dig medgivande att materialet får publiceras.

Material och inlägg

Material, inlägg och kommentarer från medarbetare och läsare ska lyfta fram frågor, diskussioner, förslag och annat som relaterar till Umeå kommuns verksamheter. Insidan är inte en plats för politiska frågor och diskussioner.

När du använder ett av Insidans forum är du själv ansvarig för dina inlägg. Detta innebär att du som är användare kan ställas till svars för dina inlägg.
Inläggen på www.umea.se/insidan får inte innehålla:

  • hets mot folkgrupp eller annat av rasistisk karaktär
  • kränkande uppgifter som förtal eller förolämpning hot eller stötande uppgifter
  • olaga våldsskildring
  • pornografi
  • uppgifter som utgör upphovsrättsintrång
  • spridning av datavirus
  • uppmaning till brott.

Redaktionen tar bort olämpligt innehåll.

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun