SÖK

Frågor och svar om Insidan

Här kan du läsa frågor och svar om den digitala personaltidningen Insidan.

Vad är Insidan?

Insidan är Umeå kommuns personaltidning på webben. Insidan ska vara ett forum för värdeskapande kommunikation och samla kommunens medarbetare kring det gemensamma uppdraget – att ge bästa möjliga service till våra medborgare.

I Insidan berättar vi om händelser och medarbetare i Umeå kommun. Du kan läsa om vad som är på gång i kommunen, inspireras av andra arbetsplatser och medarbetare, och själv bidra med tips och inspiration. Det ska skapa vi-känsla, ännu mer nytta och glädje för alla medarbetare och bättre och effektivare service till medborgarna.

Hur ofta publiceras ett nytt nummer?

Insidan publiceras normalt varje månad, med ett nummer över sommaren. Insidan har ibland ett särskilt tema och ibland är artiklarna fristående från varandra, beroende på vad som är aktuellt att skriva om.

Kommentera:

Andra frågor?

Har du en annan fråga om Insidan som inte besvaras här?

Kontakta redaktionen

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun