Startsida Umeå kommun
Bild som beskriver hur öppna data skapar ekonomisk aktivitet genom att öka transparens och stimuleera innovation

Umeå kommuns Öppna data/PSI-data

Umeå kommun har bedrivit och bedriver ett arbete kring att publicera kommunens data som öppna data, dvs det är fritt för den som vill att återanvända datat på det sätt man vill utan att någon avgift debiteras. Syftet är att stimulera till innovation och transparens.

Vi samarbetar med Skellefteå kommun, Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet kring detta under namnet OpenNorth.

Portalen där våra och de andras data finns når du på www.opennorth.se. Där kan du hämta datat till din egen dator. Du kan även anropa ett API och programmatiskt hämta datat och använda detta i dina egna program

Programvaran som används är en Open Source-programvara som heter CKAN. Denna programvara har tagits fram av Open Knowledge Foundation. Det finns en hel del dokumentation kring API:er och annat på OKF:s site och på andra ställen på webben. Communityn kring CKAN är också synnerligen livaktig och kan också bistå den som behöver hjälp.

Vi har även en wikipedia där metadata (beskrivningar/definitioner av datat) och en del annat kring Öppna data är beskrivet. Det finns både teknisk och administrativ information i denna wiki som du hittar på wiki.opennorth.se.

Det finns också en del kodexempel, script som installerar en CKAN-portal med mera på github. Gå in på Github och sök på "openumea" så ser du vad som finns. Kanske vill du själv bidra med kod?

Kontakt

Thomas Kvist
projektledare
Umeå kommun IT
090-161198
thomas.kvist@umea.se

Mer information

Länkar

OpenNorths portal där även Umeå kommuns Öppna Data ingår finns här: http://www.opennorth.se

Wikin finns här: http://wiki.opennorth.se

Vill du nå CKAN-siten med datat direkt finns denna här: http://opendata.opennorth.se

E-delegationens tankar om Öppna data/PSI-data finns här:
http://www.edelegationen.se/Stod-och-verktyg/Oppna-data-psi/

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/psidata