Startsida Umeå kommun

RSS källor för personaltidningen Insidan

Detta innehåller flödet just nu

 • 2019-07-03 13:23
  Gruppbild, Kvinnohistoriskt museum
  Kvinnohistoriska sätter hälsan högt
  Kvinnohistoriskt museum är årets hälsofrämjande arbetsplats i kommunen 2018. Personalen har med hjälp av redan beprövade metoder arbetat fram en egen aktivitets- och handlingsplan för att förbättra sin arbetsmiljö.Museet har skapat en struktur som är levande i deras ordinarie verksamhet via fyra utvalda aktiviteter; SAMtidsmöten, måndagsmöten, organisationsrenovering och uppföljning. Syftet var att skapa goda föränderliga arbetsmiljöförhållanden som de själva styrde via konstruktiva möten med tydlig riktning.Motivering:Kvinnohistoriskt museum har i god samverkansanda och med hög delaktighet arbetat med att skapa en struktur där de på ett föredömligt sätt lyckats kombinera verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. De har genom uthållighet fått arbetet att bli en naturlig del i den ordinarie verksamheten, där både den sociala och organisatoriska hälsan fått en framträdande roll.Årets hälsofrämjande arbetsplatsUtmärkelse årets hälsofrämjande arbetsplats delas ut av personalfunktionen, arbetsmiljö och hälsa. Det är ett sätt att uppmuntra kommunens arbetsplatser att beskriva hur de ökar trivsel, välmående och hälsa. Genom att uppmärksamma goda exempel ska utmärkelsen inspirera andra arbetsplatser att arbeta mer aktivt med hälsofrämjande arbete.Din verksamhet kanske vill delta i utmaningen?Läs mer om årest hälsofrämjande arbetsplats:
  www.intranet.umea.se/halsoframjandearbetsplats (intranät)


 • 2019-06-20 15:23
  Lego-robot
  Prova på digital teknik viktigt för att våga
  Medarbetare i Umeå kommun samlades i slutet av maj för att lära sig mer om ny digital teknik. Deltagarna fick testa sensorer, att programmera lego, prova på hololens, ansiktsigenkänning och sov- och matningsrobotar.Affärsutveckling genom digital transformation måste börja hos oss själva och ett steg på vägen är att ge näring åt en digital kultur.Jenny Conradsson, e-servicestrateg Umeå kommun, hälsade alla välkomna och uppmuntrade till att våga:– Ingen generation har gjort det här före oss, vi gör detta för våra barn och för oss själva. Med mod och trygghet så kan vi skapa en digital kultur.Dammsugarrobot och matningsrobotUnder förmiddagen fick medarbetarna i grupper besöka olika stationer. Bland annat visade socialtjänsten hur de arbetar med ny teknik. De använder sig till exempel av en dammsugarrobot på ett korttidsboende för brukare med kognitiva svårigheter för att frigöra tid för personalen. Brukarna får plocka bort i sina rum tillsammans med personal på kvällen, sen dammsuger roboten under dagen och rummet är städat då brukaren kommer hem.Socialtjänsten har också en matningsrobot ute hos brukare på prov. Roboten gör att brukaren kan delta i måltider på sina egna villkor, utan att behöva hjälp av en assistent för att äta.Enkel programmering med Lego-robotarEn representant från Umevatoriet (snart Kuriosum) berättade om sitt arbete att vara en resurs för barn i årskurs 4 och 5, men också för lärare och vuxna. Insatserna behövs för att sänka tröskeln och våga, programmering behöver inte vara så svårt.Kommunens medarbetare fick själva använda sig av blockprogrammering, en sorts visuell programmering, för att få Lego-robotar att följa linjer, snurra runt en stol och liknande. En av deltagarna var mycket nöjd med dagen: Det var väldigt roligt att programmera roboten, och inspirerande att se hur andra verksamheter arbetar med digitalisering.

 • 2019-05-02 11:08

  Samarbete med Hanoi kring globala mål
  För att tillsammans utveckla arbetssätt kring lärande för hållbar utveckling och bidra till demokratisk utveckling utanför Sveriges gränser samarbetar Umeå kommun i ett kommunalt partnerskap med distriktet Cau Giay i Hanoi, Vietnam.Lärande för hållbar utveckling är sedan många år ständigt närvarande i arbetet med barn och elever i för- och grundskolan i Umeå kommun. Samarbetet med Hanoi, Vietnam har pågått sedan 2011 och fokus just nu är på att utveckla pedagogers och elevers kunskaper till aktiv handling, främst inom områdena klimat, demokrati och jämställdhet. De av FN beslutade globala målen är vägledande i samarbetet. Utmaningarna med att utveckla demokratiska förhållningssätt och metoder att arbeta utifrån är utmanande i varje samhälle och skolsystem.– I vårt partnerskap har vi arbetat på både strategisk och operativ nivå och med planer som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Vi och externa utvärderare ser att samarbetet lett till framgång i förskolor och skolor och att insatserna syns bland barn och elever i både Umeå och Cau Giay-distriktet, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.Under våren har en delegation från Hanoi besökt Umeå för fortsatt samarbete med Umeå kommun. Vid det tillfället fick delegationen bland annat besöka förskolor och skolor och ta del av det konkreta arbetet med lärande för hållbar utveckling samt demokrati och delaktighet. Deltagarna besökte även Viva resurs på Gimonäs och Västerbottens museums demokratiutställning.Partnerskapet har inneburit värdefulla relationer och ökat förståelsen för våra olika förutsättningar och visioner om framtiden. I Cau Giay har exempelvis förskolegårdar byggts om, elevråd bildats och lärare kan utvärdera sin verksamhet anonymt.– Förändringsarbete tar tid och kräver personliga insikter. Vi blir både imponerade och berörda när vi ser hur projektet påverkat pedagogisk ledning och verksamheter i Cau Giay men också i våra egna verksamheter, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.Projektmedel är beviljade av ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, en Sidafinansierad samarbetsform inom kommunalt partnerskap.

 • 2019-04-29 14:47
  Kvinna cyklar över bro
  Stort intresse för förmånscyklar
  Intresset för att hyra en förmånscykel är stort. När vårens beställningsomgång hade avslutats hade 556 medarbetare beställt 614 cyklar, varav hälften var elcyklar.De flesta valde en 7-växlad damcykel med el. Näst mest vald var motsvarande cykel utan el och tredje mest valda cykeln var en 7-växlad damcykel el med mittmotor. Det var också stort intresse för familjecyklar och mountainbikes.
  Om förmånscyklar Kommunen erbjuder dig som medarbetare att hyra cyklar mot löneavdrag, det är en anställningsförmån och en satsning på hälsa och miljö.Om du väljer att hyra förmånscykel så betalar du det genom avdrag på bruttolönen. Möjligheten kommer tillbaka två gånger per år, vår och höst.
  Läs mer om förmånscyklar på intranätet


 • 2019-04-01 09:02

  Lyckad premiär för samverkan
  När Umeå kommun och Umeå universitet bjöd in till sin allra första partnerskapsdag samlades ett hundratal representanter från bägge parter i Humanisthuset för att knyta kontakter, utbyta idéer och diskutera framtiden.Huvudsyftet med dagen var att synliggöra det fördjupade samarbetet mellan Umeå universitet och Umeå kommun. Inte bara för att berätta om vad som är på gång, utan också för att öppna upp för nya möten och projekt.– Egentligen har vi samarbetat med Umeå kommun på ett eller annat vis sedan universitetet startade. Så varför har vi ingått ett strategiskt partnerskap och vad innebär det?, inledde vicerektor Dieter Müller med att fråga.Dags att skapa verkstadSvaret var han och kommunalråd Hans Lindberg ense om. Både Umeå universitet och Umeå kommun vill att Umeå ska vara en attraktiv plats som hela tiden utvecklas. Ett sätt att nå dit är att försöka underlätta och få till stånd mer samverkan. Det vill säga att bygga på varandras styrkor och ta sig an utmaningar tillsammans för att effektivare bidra till kunskap, tjänster och innovationer som gagnar samhället. Och respektive verksamhet förstås.– Som ni säkert vet skrev vi under avtalet för ganska precis ett år sedan. Vi ska ha verkstad också. Idag skapar vi verkstad, sade Hans Lindberg.Från segregation mot tillväxtmålNär goda exempel började presenteras inom dagens fyra teman: hållbar stadsutveckling, Umevatoriet/Sliperiet, digitalisering och skola, stod det klart att verkstaden redan är i full gång. Bland annat görs just nu enorma forsknings­satsningar på att utveckla socialt hållbara samhällen i hela EU. Och Umeå är inget undantag.– Umeå kommuns statistik- och analysenhet har väldigt bra data om allt från befolkning, bostäder och byggande till sysselsättning och pendling. Något som väcker jättestort intresse ute i Europa – och bäddar för spännande samarbeten här på hemmaplan, förklarade Albert Edman, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.Vid Umeå universitet finns i dagsläget fyra forskningsprojekt finansierade genom Formas utlysning Social bostadspolitik , där samverkan sker med Umeå kommun. Ett av dem rör segregation.– Invandrare saknar ofta väntetid i kommunala bostadsköer och har generellt sämre möjligheter att köpa bostäder. Med hjälp av bland annat kommunens data vill vi undersöka hur detta påverkar segregationen i samhället och försöka hitta sätt att komma ifrån den, förklarade forskarna Simone Scarpa och Guilherme Chihaya.Att hitta en lösning är enligt Hans Lindberg en förutsättning för att Umeå ska kunna nå sitt mål om att växa till 200 000 invånare år 2050.En medveten och trygg skolaEtt annat exempel på hur forskare och praktiker har mötts är i utvecklingen av nya Maja Beskow-skolan, som slår upp dörrarna i höst. Utgångspunkten är att det krävs mer än fysiska lokaler för att bygga en miljö där eleverna känner sig trygga och där samarbetet mellan gymnasie- och grundskola klaffar.– Vi har fått tre miljoner kronor från Lärarhögskolan för att, med fokus på lika villkors- och systematiskt kvalitetsarbete, undersöka vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en bättre psykosocial arbetsmiljö för elever, berättade Britt-Inger Keisu, föreståndare för Umeå centrum för genusstudier (UCGS), och Jonas Stenlund, rektor för Maja Beskow.Premiär som gav mersmakEfter parallella diskussioner i mindre grupper om hur kommunen och universitetet kan komma vidare i olika ömsesidiga utmaningar återsamlades alla för att summera intrycken. Och tongångarna var positiva.– Jag tycker att det här var en jättebra dag! Det är roligt att höra att det pågår så otroligt mycket i Umeå och jag tror vi alla kan enas om att det är viktigt att få tillfälle att träffas och prata. Inte minst för att öppna dörrar för samarbeten bortom de teman vi tog upp idag.


 • 2019-03-07 12:01
  Dummybild
  Bra skötsel av lokaler gav tårta
  När Förskolan Karusellen i Obbola efter två år flyttade från paviljongerna de hade varit i när deras förskola byggdes om var lokalerna i mycket fint skick, så fint att det inte blev några merkostnader för slitage. Det är så ovanligt att Fastighet bestämde sig för att bjuda personalen på förskolan på tårta.– Jag är otroligt imponerad av personalen, de är verkligen värda tårta för att ha tagit så väl hand om lokalerna, säger Lars Karlsson, fastighetsförvaltare, Fastighet.Det är vanligt att det tillkommer kostnad för att bland annat måla om tillfälliga lokaler. Det slitaget kan kosta 100 000–150 000 kr. Hur länge verksamheten har varit i de tillfälliga lokalerna spelar roll, men ibland kan det kosta 100 000 kr att reparera slitage efter en verksamhet som nyttjat en paviljong i tre år.– Det är föredömligt att de kunnat hantera paviljongen i två år utan att det inneburit någon merkostnad för kommunen, säger Lars Karlsson.Anders Nylander, rektor på Förskolan Karusellen, säger att de har haft som strategi att vara rädda om lokalerna och sätta upp så lite som möjligt på väggarna.– Vi jobbar mycket med frågor om hållbar utveckling med barnen, att vara rädda om vår miljö men även vara rädda om vårt hus, våra saker och om varandra, säger Anders Nylander.

 • 2018-11-23 15:35
  25-årsjubilarer i Umeå kommun 2018
  Hyllade för 25 år i kommunen
  I år uppmärksammas 97 medarbetare som har arbetat 25 år i Umeå kommuns tjänst. De flesta av dem samlades på Rådhuset fredag 23 november för att äta lunch, fira och få sina gåvor som trotjänare. Jubilarerna väljer mellan ett presentkort på resa, klocka eller konstverk, till ett värde av 6 825 kronor. Resechecken brukar vara populärast och så är det även i år. Tack för stort engagemang och bra arbete under alla år!Alla 25-årsjubilarer:Agneta Hammarström, Anette Leijon, Anette Nilsson Uusitalo, Anita Larsson, Anita Neidebro, Anna Hammarsten, Anna Sandström, Ann-Catrin Ljunqvist, Annica Bäcklund, Bengt Åström, Birgitta Bäckström, Björn Jätte, Björn Lidström, Bo Gustavsson, Britt-Louise Segerstedt, Camilla Stenlund, Carin Thysell, Catarina Ahlstrand, Charlotta Inger Hansson, Charlotta Strandberg Jäger, Charlotte Boström, Christin Granberg, Christina Edberg, Christina Mattsson, Conny Pettersson, Curt Bertilsson, Elaine Vahlberg, Elisabet Ahlqvist, Elisabeth Jonsson, Eva Albrektsson Norberg, Eva Bylin, Eva Nygårdh, Eva Persson, Eva Sherman, Fataneh Asgarians, Fatemeh Pourazar, Georg Norlund, Gunilla Jonsson, Gunnar Dahlberg, Helen Lundin, Helena Vannebäck, Håkan Ekman, Håkan Lestander, Ingela Hemmingberg, Inger Bergström, Inger Lundström, Irene Widmark, Jan Andersson, Jan Sjöstedt, Jenny Mattsson Sellberg, Jonas Goding, Jörgen Wiklund, Kaj Pihlaja, Karin Lundsten, Katarina Svensson, Klas Myrstener, Kristina Nilsson, Kristina Oskarsson, Kristina Sandgren, Kurt Sandström, Lars Jöran Edström, Leif Lindström, Lena Martinsdotter Sävenskog, Lena Persson, Lina Lind, Margareta Bonnedahl, Maria Myrnäs, Marie Lindahl, Martin Johansson, Matias Zakrisson, Mats Johansson, Mattias Lindgren, Mattias Vallsson, Ole Mikkelsen, Olof Sandberg, Per Hansson, Pernilla Larsson, Peter Berg, Pia Lundgren, Randi Hattmyr Ytterberg, Roger Johansson, Roger Sandkvist, Rose-Marie Lång Bäckström, Sara Markström, Sofia Edeljung, Sonja Sandell Lundmark, Susan Westerlund, Susanne Forsberg, Susanne Nilsson, Thomas Olofsson, Ulrica Sjöstedt, Ulrika Kämpe, Ulrika Vindahl, Vanja Boberg Lundström, Ylva Lundström, Åsa Marklund och Åsa Strömberg

 • 2018-05-28 10:21
  Man föreläser
  Seniorvimmel lockade många till Väven
  Fredag 25 maj var en rad verksamheter på plats i Väven för att delta i årets seniorvimmel. Många äldre kom för att få veta mer om kommunens service och framtidens äldreomsorg. Det blev en eftermiddag fylld av inspiration, framtidstro och trevliga möten.– Bra att vi kan samla så många olika verksamheter och berätta för kommunens äldre vad vi erbjuder och vad vi planerar för framtiden. Seniorvimmel är också ett tillfälle att mötas, diskutera, svara på frågor och ta del av synpunkter. Tack alla medarbetare som var med, hälsar Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör.Föreläsningar och utställningarEn lång rad korta föreläsningar med olika tema intresserade många. De handlade om allt ifrån motion, bra mat och kultur till visioner, planering av senioranpassade bostäder, volontärarbete och aktiviteter på kommunens träffpunkter. De flesta verksamheter hade också en utställning där besökare fick veta mer och kunde ställa frågor. Kommunens nya äldreplan lanserades också under dagen.I multisalen visades nya digitala lösningar, till exempel medicinrobot, GPS-klocka, armband med artificiell intelligens, VR-glasögon med mera. Besökare tog chansen att få tips på hur man kan använda digital teknik i vardagen.Läckra smakprovEn strid ström av seniorer passerade också matstudion där Måltidsservice dukade upp bordet med läckra smakprov från menyn på kommunens äldreboenden.
  Dagen avslutades med en paneldiskussion om framtidens äldreomsorg med Janet Ågren (S) och Veronica Kerr (KD), ordförande respektive vice ordförande i äldrenämnden.

 • 2018-05-26 07:47
  Innovationsguide
  Digitaliseringsrådet kartlägger användarresor
  Digitaliseringsrådet har provat på att tillämpa de två första delarna (ringa in och undersöka) i SKL:s metod Innovationsguiden på sju användarresor som direktörerna i stadsdirektörens ledningsgrupp (SDL) identifierat. Resultatet av arbetet presenterades vid ett seminarium tillsammans med SDL. En användarresa beskriver en process utifrån medborgarens/användarens perspektiv. De användarresor som kartlades kan ses som ett axplock av kommunens tjänster och processer:
  • En ny politikers behov av introduktion hos Umeå kommun
  • Att få en anställning hos Umeå kommun och en introduktion
  • Medborgarnas behov av att kunna lämna synpunkter och anmäla fel
  • Interna och externa intressenters behov av planbesked
  • Behov av möten på distans
  • Behov av förskoleplats
  • Behov av äldreomsorg och försörjningsstöd 
  Huvudsyftet med kartläggningen var att prova metoden och där uppgiften med användarresor ska bidra till en ökad digital kompetens och att kommunen blir en bättre beställare av IT-system och digitalisering. SKL beskriver metoden så här: Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på t jänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna .Tjänstedesign för att tillgodose behov och skapa nytta Tjänstedesign används som metod vid behovsdriven verksamhetsutveckling. Det är ett sätt att designa tjänster som tillgodoser behov och skapar största möjliga nytta och som gör att man inte fokuserar alltför mycket på att snabbt identifiera en möjlig lösning. – Medborgardialog är viktigt och med tjänstedesign ökar chanserna för att vi får nödvändiga insikter och tar reda på de verkliga behoven hos medborgarna och brukarna, menar t f stadsdirektör Margaretha Alfredsson som deltog vid seminariet. Digitaliseringsrådet gjorde några intressanta iakttagelser vid kartläggningen med Innovationsguiden, bland andra följande:
  • Viktigt att ta reda på användarbehoven innan man väljer lösning, vilket innebär att man behöver prioritera att lägga mer tid och resurser i behovsanalysen för att minimera riskerna för att fel lösning väljs
  • Metoden ger djupare, fler och nya insikter än då traditionella metoder, t ex enkäter används
  • Användarna var mycket positivt inställda till att delta när de involverades i arbetet
  • Enkelt att boka in träffar och intervjutillfällen med de deltagande användarna
  • Digitaliseringsrådet tyckte att det var ett inspirerande sätt att bedriva utvecklingsarbete på.


 • 2018-04-26 13:13
  Person testar VR-glasögon
  Digitaliseringsrådet testar teknik
  På Digitaliseringsrådets senaste möte fick deltagarna lyssna på när Andreas Skog, Region Västerbotten, berättade om arbetet med projektet Digitala Västerbotten, där Umeå kommun deltar. Projektet är en gemensam satsning för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och därigenom stärka Västerbottens utveckling, tillväxt och konkurrenskraft. Rådet fick även möjlighet att prova på ny teknik för att inspireras till nytänkande.Digitala VästerbottenEtt arbete med att ta fram en regional e-tjänsteplattform pågår i projektet och ett viktigt steg för de deltagande kommunerna är att processkartlägga sina interna processer för att internt kunna dra nytta av e-tjänsterna. Ytterligare utmaning är att i samverkan ensa sina processer för att öka möjligheten till kvalitativa gemensamma e-tjänster.
  Umeå kommun och andra kommuner i Umeåregionen har idag e-tjänsteplattformen Blanketthimlen. Det finns olika tekniska lösningar för att leverera samma tjänst och Umeå kommun har valt att börja utveckla egna tjänster i Azure för att genomföra ett verkligt tekniskt generationsskifte. I och med denna taktik drar man nytta av Microsofts molnstrategi och utvecklingsbudget som det inte finns motsvarighet till hos leverantörerna av e-tjänsteplattformar. De andra kommunerna i Västerbotten har valt att de ska gå över till en svensktillverkad e-tjänsteplattform, OpenE platform och implementeringsprojektet för denna plattform finansieras via Digitala Västerbotten.Testa ny teknikAtt vara med i Digitaliseringsrådet omfattar många olika områden att fördjupa sig i, allt från servicedesign, agila arbetssätt, kreativ kultur, förändringsledning, lära sig om och prova på ny teknik (som till exempel mixed reality och VR) till att diskutera hur vi kan få med hela organisationen på samma resa.

Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.