Startsida Umeå kommun

RSS källor inom Trafik och infrastruktur

Detta innehåller flödet just nu

 • 2019-05-23 15:42
  Tegsvägen stängd för genomfartstrafik 27–29 maj

 • 2019-05-14 11:46
  Begränsad framkomlighet längs Järnvägsallén

 • 2019-04-12 11:36
  Nu börjar sandupptagningen

 • 2019-03-22 09:00
  Fler snötippar i Umeå

 • 2019-02-22 10:50
  Plan för trivsam och trygg stadsmiljö

 • 2019-02-22 10:44
  Många uppfyllda mål men ekonomiska utmaningar för tekniska nämnden

 • 2019-02-04 09:10
  Vilka vägar snöröjs först?

 • 2019-01-24 17:08
  Lämna synpunkter på gator och parker

 • 2018-10-17 11:09
  Räkna med halka och snö även i år

 • 2018-08-29 16:38
  Hur är det att cykla i Umeå?


Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.