Startsida Umeå kommun

RSS källor inom Utbildning och barnomsorg

Detta innehåller flödet just nu

 • 2020-02-04 21:59
  Dags att söka förskola inför hösten

 • 2019-12-19 12:56
  Fria nyttigheter till fristående huvudmän avslutas 1 januari 2020

 • 2019-12-19 12:51
  Fristående förskola förlorar sitt tillstånd på grund av allvarliga brister

 • 2019-09-26 15:00
  Förändrade drop-in-tider på vuxenutbildningen

 • 2019-09-23 13:30
  Ny lärplattform i kommunala grundskolan och grundsärskolan

 • 2019-04-25 16:22
  Föräldrar är mycket nöjda med förskola och familjedaghem

 • 2019-04-25 16:14
  Enkätresultat visar att elever är trygga i skolan

 • 2019-03-19 17:45
  Syskonförtur tas bort vid skolplacering till förskoleklass

 • 2018-02-22 14:20
  Nya regler för önskemål om förskoleplats


Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.