Startsida Umeå kommun

Alternativa drivmedel

Tankställen för alternativa drivmedel till fordon är inte kommunal verksamhet. För att hitta tankställen, se följande webbplatser:

Etanol E85

www.etanol.nu och även via respektive bränslebolags egna webbplatser.

El

www.uppladdning.nu​

Biogas/naturgas

www.fordonsgas.se och www.gasbilen.se
I dag finns ingen biogas-/naturgasmack i Umeå.