Startsida Umeå kommun

Alternativa drivmedel

Tankställen för alternativa drivmedel till fordon är inte kommunal verksamhet. För att hitta tankställen, se följande webbplatser:

Etanol E85

www.etanol.nu och även via respektive bränslebolags egna webbplatser.

El

www.uppladdning.nu​

Biogas/naturgas

Gasum Umeå
Tegelslagarvägen 25

www.gasum.com/sv/hallbara-transporter/tung-trafik/tankstationer-for-flytande-gas/

www.fordonsgas.se

www.gasbilen.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus