Startsida Umeå kommun

Besiktning av fordon

Du som äger ett fordon är skyldig att besiktiga det regelbundet. Flera olika företag kan utföra besiktningar av personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon. Kommunen har inget med besiktning av fordon att göra.

Det är upp till varje besiktningsföretag att marknadsföra sina tjänster till dig som fordonsägare. Det är inte säkert att du får någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ditt fordon. Du ansvarar själv för att fordonet besiktigas i rätt tid, även om du inte får något erbjudande från ett besiktningsföretag.

Fordonsbesiktning säkerställer att fordon är i skick och har den utrustning som krävs för att fordonet ska vara miljövänligt och trafiksäkert.

Transportstyrelsen utformar regler för fordonsbesiktning. Myndigheten kontrollerar att verksamheten fungerar bra när det gäller trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.

Sidan har granskats 2018-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/besiktning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.