Startsida Umeå kommun

Deklaration och skatt

Skatteverket hanterar beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Det är inte kommunen som gör det. Skatteverket utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen via Skatteverkets kontor, som finns över hela landet. Kontoren tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Lämna deklaration

Du kan deklarera elektroniskt via sms, telefon, app eller en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Du kan också skicka din deklaration på papper till den adress som står på din deklarationsblankett eller lämna den direkt till ditt lokala skattekontor.

Mer information

Läs mer om Skatteverkets verksamhet: www.skatteverket.se

Kontakta och hitta till
Skatteverket i Umeå
(www.skatteverket.se)

Andra myndigheter (länkar)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2018-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/deklaration