Startsida Umeå kommun

Folkbokföring

Har du nyligen flyttat till Umeå eller är du på väg att göra det? Kanske för studier, arbete eller av något annat skäl? Då ska du också folkbokföra dig i Umeå.

Att vara folkbokförd där du bor har många fördelar. Du får din post till rätt adress, du har möjlighet att söka bostadsbidrag, kan söka stipendier i kommunen och skaffa dig en hemförsäkring. Söker du vård ska du i första hand också vända dig till din hemkommun, där du är folkbokförd.

Det är Skatteverket som hanterar folkbokföring i Sverige, inte kommunerna.

Mer information

Läs om folkbokföring och vad du behöver göra för att bli rätt folk­bokförd när du flyttar, på Skatte­verkets webbplats. Där kan du också anmäla din folkbok­förings­adress:

Folkbokföring

Anmäla flytt som student

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-08-05

Sidans kortadress: www.umea.se/folkbokforing