Startsida Umeå kommun

Registratorer för nämnder

Kontakta registrator för respektive nämnd om du har frågor om nämndernas diarium, eller vill ta del av allmänna handlingar. För frågor som gäller de tidigare kommundelsnämnderna Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar, vänd dig till respektive facknämnd. Kontakta till exempel registrator för fritidsnämnden om det gäller fritidsfrågor.


Nämnd

Registrator / verksamhet

Telefon

Mejl

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se


Tomas Jakobsson

090-16 12 37

tomas.jakobsson@umea.se


Therese Stellén

090-16 40 50

therese.stellen@umea.se

Kommunstyrelsen, personalfrågor

Kerstin D Persson

090-16 11 56

kerstin.d.persson@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal

090-16 22 09

susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen

090-16 13 34

hannele.hakkinen@umea.se

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

090-16 23 06

bab@umea.se

Bygglov

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

bygglov@umea.se

Detaljplanering

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

detaljplanering@umea.se

Lantmäteri

Lantmäteri

090-16 13 00

lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten

090-16 13 28

lantmaterimyndigheten@umea.se

Fritidsnämnden

Fritid


umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

skolkontoret@umea.se

Gymnasie- och vuxen­utbildningsnämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

skolkontoret@umea.se

Individ- och familjenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Kulturnämnden

Kultur


umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydds­nämnden (separat diarium)

Nora Sulivani

090-16 66 74

nora.sulivani@umea.se

Tekniska nämnden
Fastighet

Anna Bugaeva

090-16 23 49

anna.bugaeva@umea.se

Gator och parker

Ulla Nilsson

090-16 14 43

ulla.nilsson.2@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Överförmyndarnämnden

Jenny Karlsson

090-16 28 31

jenny.karlsson.2.@umea.se


Susanne Töyrä

090-16 28 67

susanne.toyra@umea.se


Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-19

Sidans kortadress: www.umea.se/registratorer