Startsida Umeå kommun

Beskrivningar över allmänna handlingar

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar).

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st)ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar. Denna beskriver bl a myndighetens organisation och verksamhet, sökingångar i arkivet, bestämmelser om sekretess m m. 

Beskrivningar över allmänna handlingar för verksamheter inom Umeå kommun:


Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
stadsarkivet@umea.se

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar, klockan 09.00–12.00, 13.00–16.00

Semesterstängt 29 juli - 11 augusti (veckorna 31-32).

Begränsad service 24 juli - 14 augusti.

Besök

Stadsarkivet finns i Umestan företagspark, hus 2, på andra våningen. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

I sommar har vi semesterstängt 29 juli - 11 augusti (veckorna 31-32).

Besökstider är normalt vardagar klockan 09.00–16.00 med lunch 12.00–13.00. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.