Startsida Umeå kommun

Beskrivningar över allmänna handlingar

Här publicerar stadsarkivet löpande gällande beskrivningar över allmänna handlingar (ofta kallade arkivbeskrivningar).

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (4 kap, 2 §) och Arkivlagen (6 §, 2 st)ska varje myndighet upprätta en beskrivning över myndighetens allmänna handlingar. Denna beskriver bl a myndighetens organisation och verksamhet, sökingångar i arkivet, bestämmelser om sekretess m m. 

Beskrivningar över allmänna handlingar för verksamheter inom Umeå kommun:

 

Kontakt

Stadsarkivet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
stadsarkivet@umea.se

090-16 57 82 (forskarservice), vardagar, klockan 09.00–12.00, 13.00–16.00

Besök

Stadsarkivet finns i Umestan företagspark, hus 2, på andra våningen. Umestan är det gamla regementsområdet I 20, cirka två km NV om Umeå centrum.

Besökstider är normalt vardagar klockan 09.00–16.00 med lunch 12.00–13.00. Kontakta oss gärna innan besök så att vi kan säkerställa att personal finns på plats.