Startsida Umeå kommun
Lapp på anslagstavla

Anslagstavla på webben

På kommunens officiella anlagstavla på webbplatsen kan du ta del av tillkännagivanden/kungörelser från oss. Det innebär att vi berättar något offentligt, till exempel att ett protokoll från ett nämndsmöte är justerat, att kommunfullmäktige sammanträder eller att vi bjuder in till samråd om en detaljplan.

Anslagstavlan finns på www.umea.se/anslagstavla.
Du når också anslagstavlan från webbplatsens förstasida.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.