Startsida Umeå kommun

Har du frågor om 5G-projektet i Umeå?

Umeå kommun är en av fem aktörer som har valt att samarbeta i ett 5G-projekt. 5G-nätet är en utveckling av dagens mobila nät, det ska snabbt kunna hantera stora mängder data med hög säkerhet. Projektet ska både titta närmare på hur tekniken kan användas för att skapa samhällsnytta samtidigt som man vill få svar frågor som finns.

Här finns många svar:

5G-projektets webbplats

Frågor och svar på 5G-projektets webbplats

Informationsmöte om 5G

Umeå 5G vill sprida kunskap om 5G-satsningens syfte, förutsättningar och status. Mötet är öppet för dig och alla intresserade och det ges möjlighet att ställa frågor.

Måndag 3 juni, klockan 17.00–19.30
Umeå Folkets Hus, Studion

Representanter kommer från

  • Umeå 5G – Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå Science Park, Umeå Universitet, Region Västerbotten
  • Telia
  • Ericsson
  • Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om informationsmötet
(www.umea5g.se)