Startsida Umeå kommun

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Från och med fredag 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen och innebär ett stärkt skydd för dig och dina personuppgifter.

Syftet med GDPR är att skydda dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Ett annat syfte är att se till att det finns ett gott skydd för de system där personuppgifter hanteras.

Dataskyddsförordningen innebär förenklat att

  • man bara får bara samla in personuppgifter om det finns ett tydligt syfte och om man uppfyller kraven i lagen
  • uppgifter som samlas in måste vara nödvändiga
  • när syftet med personuppgiftsbehandlingen är uppnått ska uppgifterna tas bort
  • man måste kunna visa att man har de rutiner som krävs för en korrekt hantering. 

Dataskyddsförordning gäller alla som hanterar personuppgifter. Varje nämnd och bolag har därför personuppgiftsansvariga, som ser till att personuppgifter i Umeå kommuns verksamheter hanteras lagligt, säkert och korrekt.
Umeå kommun har också ett dataskyddsombud som övervakar att dataskyddsförordningen följs. Det innebär bland annat att samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument.

Läs mer om Umeå kommuns arbete med dataskyddsförordningen

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.