Startsida Umeå kommun
Tornedalen, flagga

Öppet samråd för tornedalingar

Välkommen till öppet samråd för tornedalingar i Umeå tisdag 19 februari. På samrådsmötet kan du tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen diskutera behov och förväntningar med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Tisdag 19 februari, klockan 18.00–19.30
Umeå Folkets hus, lokal: Tonsalen

Läs mer på www.umea.se/minoritet.

Kontakt

Aino Dahl
minoritetssamordnare
090-16 11 57
070-622 56 77
aino.dahl@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.