Startsida Umeå kommun

Avgifter och taxor

Här hittar du information om avgifter för olika typer av service.

Område

Ansvarig verksamhet

Aktiviteter och evenemang

Gator och parker

Avfall

Vakin

Barnomsorg

För- och grundskolan

Beläggning och återställning av gata och park

Gator och parker

Brandskyddskontroll

Brandförsvar och säkerhet

Bygglov och detaljplaner

Plan och bygg

Hyra av kommunal mark

Gator och parker

Livsmedelskontroll

Miljö- och hälsoskydd

Miljöbalken - taxa tillsyn och prövning 

Miljöbalken - taxebilaga 1

Miljöbalken - taxebilaga 2

Miljöbalken - taxebilaga 3 

Miljö- och hälsoskydd  

Saneringsintyg fartyg - "råttcertifikat"

Miljö- och hälsoskydd

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd

Solarium - anmälan och tillsyn

Miljö- och hälsoskydd

Sotning

Brandförsvar och säkerhet

Stöd och omsorg

socialtjänsten

Tillsyn och tillstånd, brandfarliga och explosiva varor

Brandförsvar och säkerhet

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskydd

Utlämnande av allmän handling

Kommunledningsstaben

Vatten och avlopp

Vakin

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-05-19

Sidans kortadress: www.umea.se/avgiftertaxor