Startsida Umeå kommun

Befolkning

Umeå kommun har haft en stark tillväxt under mycket lång tid. Vid årsskiftet 2017/2018 hade Umeå 125 080 invånare. Antalet invånare ökade med 2 188 personer under 2017. Under de senaste fem åren har Umeå haft en genomsnittlig befolkningstillväxt med cirka 1 500 personer per år.

Umeås befolkning varierar under året vilket är ett vanligt mönster i större universitetsorter. Den största ökningen kommer alltid under hösten och beror på den stora tillströmningen av studenter vid höstterminsstarten. Befolkningen ökar vanligtvis också i början av året när vårterminen startar i januari-februari. Minskningen kommer under våren när läsåret slutar och många studenter flyttar ut.

Befolkningsförändringar

Befolkningsprognoser

Utrikes födda

Demografen

I Demografen webb finns uppgifter från år 1981–2016. Du kan välja data för hela kommunen, stads- eller kommundelar (2-siffernivå) eller data för den finaste delområdes­indelningen (6-siffernivå).

Starta Demografen webb

Läs mer om Demografen

Kontakt

Tordleif Hansson
utredare
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Daniel Levisson
statistiker
090-16 12 57
daniel.levisson@umea.se

Mer statistik

För ytterligare statistik, uppdelad på ålder, kön och stadsdelar hänvisar vi till statistikdatabasen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.