Startsida Umeå kommun

Felanmälan

Snöröjning

Gator, parker, utemiljöer

Anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, U-bike, idrottsanläggningar, motionsspår.

Anmäl fel via webbformulär

Anmäl fel via app

Fyll i dina kontaktuppgifter, följ ärendet och få besked när det hanteras. Du kan också felanmäla anonymt.

Felanmäl via telefon

090-16 14 61
090-16 21 00 (klockan 16.00–07.00)

Genvägar

Frågor och svar, gator och parker

Snöröjning och sandning

Vattendroppe i kran

Vatten, avlopp, avfall och återvinning

Anmäl fel på vatten, avlopp, avfall och återvinning (www.vakin.se)

Eluttag

El, fjärrvärme, nät

Anmäl fel på el, fjärrvärme och nät
(www.umeaenergi.se)

Innan du felanmäler:

  • Ta del av aktuell driftinformation (på samma sida).
  • Kolla om grannar också har elavbrott och att dina säkringar är hela.
Husfasad

Fastigheter

Anmäl fel på kommunens fastigheter via webbformulär
eller 090-16 23 42 (dygnet runt)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-03

Sidans kortadress: www.umea.se/felanmalan