Startsida Umeå kommun

Felanmälan, synpunkter och förslag

För gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skog och natur, belysning på gator, U-bike, idrottsanläggningar och motionsspår

Du kan enkelt skicka in felanmälan och synpunkter till kommunen via ett formulär. Har du förslag på hur Umeå kommun kan bli ännu bättre att leva i är du välkommen med dem också.

Skicka felanmälan

Om du lämnar mejladress eller mobilnummer får du en bekräftelse på att din anmälan är mottagen. Du kan också få återkoppling via mejl eller sms när ditt ärende är hanterat. Anmälan kan ske anonymt om du föredrar det. Om du vill kan du bifoga en fil, till exempel ett foto.

Skicka felanmälan via app

Mer information

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar
om gator och parker

Felanmälan via telefon

Du kan också göra felanmälan för gator, gång- och cykelvägar, parker och lekplatser via telefon 090-16 14 61. Klockan 16-07 via telefon 090-16 21 00.

Fastigheter

Felanmälan för fastigheter ingår inte i formuläret. Anmäl fel på kommunens fastigheter via telefon 090-16 23 42 (dygnet runt).

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.