Startsida Umeå kommun

Flaggning på allmänna flaggstänger

I Umeå tätort finns många flaggstänger som kommunen ansvarar för. De används normalt för välkomstbudskap till turister och andra besökare. Vi flaggar särskilt på Sveriges allmänna flaggdagar, Europadagen, Finlands nationaldag, de nationella minoriteternas högtidsdagar, vid samiska veckan och prideveckan i Umeå samt i samband med officiella utländska besök.

Organisationer kan få använda kommunens flaggstänger på broarna, mot en kostnad, för att till exempel flagga vid konferenser eller andra evenemang. Det är Umeå kommuns kommunikationsdirektör som ger tillstånd.

Se riktlinjerna med bilaga för att läsa alla detaljer om hur vi flaggar, beställning av flaggning och priser samt flaggning vid dödsfall med mera.

Kommunen hyr också ut nationsflaggor, till exempel till föreningar som ska arrangera idrottsevenemang med utländska deltagare.

Återkommande flaggning

Se även datum för beställd flaggning på broarna längre ner på sidan.

Så här flaggar Umeå kommun

Datum

Flaggdag och information om flaggning

1 januari

Nyårsdagen – allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget och vid Ryttmästaren, stadshusområdet. Även EU-flaggan hissas på Rådhustorget.

28 januari

Konungens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 februari

Samernas nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och samiska flaggan.

24 februari

Sverigefinnarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och sverige­finnarnas flagga.

12 mars

Kronprinsessans namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

mars

Samiska veckan – eventuell flaggning med samiska flaggan på Rådhustorget. Allmänna flaggdagar, till exempel kron­prinsessans namnsdag och påskdagen, har företräde.

mars/april

Påskdagen (en söndag i perioden 22 mars – 25 april) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

8 april

Romernas internationella dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och romernas flagga.

30 april

Konungens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

1 maj

Första maj – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

9 maj

Europadagen – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och EU-flaggan.

29 maj

Veterandagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

maj/juni

Pingstdagen (49 dagar efter påskdagen) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 juni

Sveriges nationaldag (flaggning som på övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, dessutom på Kyrkbron, Tegs­bron, Järnvägsallén, stadshusets entré, Renmarks­torget, Sand­backarondellen samt på platsen för national­dags­firandet)

juni

Midsommardagen (lördagen i perioden 20-26 juni) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

14 juli

Kronprinsessans födelsedag – allmän flaggdag (se nyårs­dagen)

15 juli

Tornedalingarnas dag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska flaggan och torne­dalingarnas flagga.

8 augusti

Drottningens namnsdag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

september

Dag för val till riksdagen (andra söndagen i september under valår) – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

sept/okt

Pride-veckan – flaggning med regnbågsflaggan. Tid och plats bestäms i samråd med arrangören. Allmänna flagg­dagar, till exempel dag för val till riksdagen, har företräde.

24 oktober

FN-dagen (flaggning som övriga allmänna flaggdagar, se nyårsdagen, på Rådhustorget flaggas dessutom med FN-flaggan)

6 november

Gustav Adolfsdagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

6 december

Finlands självständighets- och nationaldag – inte allmän flaggdag. Umeå kommun flaggar på Rådhustorget med svenska och finska flaggan.

10 december

Nobeldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

23 december

Drottningens födelsedag – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

25 december

Juldagen – allmän flaggdag (se nyårsdagen)

Beställd flaggning på broarna

27 maj–1 juni 2019, Brännbollsyran

29 juli–11 augusti 2019, Nolia

9–14 september 2019, Change the Game

2–4 oktober 2019, EU Arctic Forum

7–10 november 2019, Kristdemokraternas riksting

6–8 december 2019, Sum-Sim Riks

1 maj 2020, Socialdemokraterna

1 maj 2021, Socialdemokraterna

1 maj 2022, Socialdemokraterna

Kontakt

Beställning av flaggning:

Robert Rösth 
090-16 12 62
070-530 92 62
robert.rosth@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-02-14

Sidans kortadress: www.umea.se/flaggning