Startsida Umeå kommun

Letar du samarbetspartners till internationella projekt

Du kan alltid ontakta gärna oss på Internationella enheten. Men här finns några tips på andra aktörer som kan hjälpa till!

Nordplusonline

På webbportalen för Nordplusprogrammen finns en sökfunktion för samarbetspartner i de nordiska och baltiska länderna.

EPALE

EU-kommissionens webbplats där organisationer verksamma inom vuxenutbildning kan söka samarbetspartners för ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.

School Education Gateway

EU-kommissionens webbplats där skolor och organisationer i Europa kan söka samarbetspartners för ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+.

eTwinning

För skolpartnerskap i Europa med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Schools Online

På webbplatsen kan du söka partnerskolor i hela världen.