Startsida Umeå kommun

EU-samarbete

Umeå kommun orienterar sig aktivt mot omvärlden och jobbar ständigt med att vidareutveckla sina internationella kontakter. Deltagande i och stöd för EU-projektarbeten och liknande internationella insatser är en självklarhet, likväl som deltagande i övriga internationella samarbeten.

På gång inom EU

Två gånger per år ger Sveriges Kommuner och Landsting ut rapporten På gång inom EU. Här hittar du information om det senaste som hänt, och kommer att hända, inom EU:s institutioner som på ett eller annat sätt påverkar kommuner, landsting och regioner i Sverige.

På gång inom EU (rapport från SKL)

Mer information

EU-upplysningen

EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.

Läs mer på www.eu-upplysningen.se

North Sweden

North Sweden European Office (North Sweden) är Norrbottens och Västerbottens gemensamma EU-kontor.

Läs mer på www.northsweden.org

Europa Direkt Västerbotten

Europa Direkt Västerbotten drivs som ett informationsnätverk av EU-kommissionen tillsammans med lokala partners. Syftet är att svara på frågor och sprida information om EU:s många politikområden.

Läs mer på www.facebook.com/europadirektnorr

Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige samordnar insatserna från norra Sverige gentemot EU. Det är en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Forumet arrangeras en gång per år. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken och de fyra nordligaste länens möjlighet att påverka den i de delar den berör norra Sverige.

Läs mer www.europaforum.nu

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-09-14

Sidans kortadress: www.umea.se/eu