Startsida Umeå kommun
Världskarta med utmarkerade vänorter

Vänorter och internationella samarbetsorter. Klicka på bilden för att göra den större.

Vänorter och internationella samarbetsorter

Internationella kontakter och transnationella samarbeten är en förutsättning för marknadsföring och kunskapsinhämtning i regionernas Europa och vårt alltmer omvärldsberoende samhälle. Umeå kommun har utvecklat mer ingående kontakter med ett antal städer i världen och genomför gemensamma projekt med vissa av dem.

Vänort:

Land:

Webbplats:

Harstad

Norge

www.harstad.kommune.no

Vasa

Finland

www.vaasa.fi

Petrozavodsk

Ryssland

www.petrozavodsk-mo.ru

Helsingör

Danmark

www.helsingorkommune.dk

Würzburg

Tyskland

www.wuerzburg.de

Saskatoon

Kanada

www.saskatoon.ca

Samarbetsort

Land

Samarbetsområden

Webbplats

Guanajuato

Mexiko

Kultur, utbildning


Qufu

Kina

Kultur, undervisning, turism, city management och näringsliv

www.qufu.gov.cn

Xián

Kina

Kultur, näringsliv

www.xa.gov.cn

Lanzhou

Kina

Miljöteknik, energi


Seychellernawww.egov.sc

Komatsu

Japan


 


Vänortsfonden

För att få vänortsbidrag för resa till en vänort ska det finnas en kontakt med motsvarande verksamhet på vänorten, och det ska finnas ett tydligt utbyte.

Bidrag kan bara beviljas till personer som är folkbokförda i Umeå kommun.

För bidrag till skolresa eller för att delta i ett idrottsevenemang, till exempel en fotbollsturnering eller liknande:

Vänorten ska vara huvudsakliga resmålet. Det ska finnas ett program för att fullfölja vänortstanken. Ungdomar som reser ska ska träffa ungdomar på vänorten och genomföra ett utbyte med motsvarande skolklass eller förening.

Ansökan vänortsbidrag:

För att ansöka om vänortsbidrag, kontakta:

Cathrin Alenskär
cathrin.alenskar@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-24

Sidans kortadress: www.umea.se/vanorter