Startsida Umeå kommun

Vasa

Vasa, Finland, är en av Umeå kommuns tre nordiska vänorter sedan 1953. Vasa är en av Finlands äldsta städer och hör till Västra Finlands län och landskapet Österbotten. Karl IX grundade Vasa stad 1606 på en gammal handels- och hamnplats i Mustasaari kyrkby, som ligger cirka sju kilometer mot sydost från den nuvarande staden. Det nuvarande Vasa har fått sitt namn efter den regerande kungaätten Vasa.

Staden har cirka 67 000 invånare (2017) och av dem har 70 procent finska som modersmål, 23 procent svenska och 7 procent andra språk. Havet med sina många skär skapar en speciell atmosfär i Vasa. Båtar, fiske, vandringar i skärgården och friluftsliv på de vackra strandområdena är populärt bland vasaborna.

Vasa ligger vid Bottenvikens smalaste ställe. Avståndet mellan Finland och Sverige (Umeå) är här endast 80 kilometer. Med passagerarfärja tar resan
Umeå–Vasa 4,5 timme. Sträckan trafikeras av Wasaline.

Samarbetsprojekt med Vasa 2014

Umeå kommun har genom internationella enheten varit ledamot i styrgruppen för projektet Selling som var ett utvecklingsprojekt för kulturentreprenörskap inom Kvarkenområdet. Syftet med projektet var att gynna verksamhets­förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i Västerbotten, Österbotten och Södra Österbotten. Arbete har även pågått för att planera för en fortsättning av projektet i ett bredare internationellt partnerskap och med en medfinansiering av EU:s program Kreativa Europa.

Vasas kommundirektör och fullmäktigeordförande deltog vid invigningen av kulturhuvudstadsåret i slutet av januari 2014 och vid det vänortsmöte som hölls mellan de nordiska kommunledningarna.

Vasas logotyp
Mer information