Startsida Umeå kommun

Jämför service, kvalitet i verksamheter

Umeå kommun använder olika sätt att utveckla och följa upp kvaliteten i verksamheterna. Kvalitetsdeklarationer, jämförelser med goda föredömen, regelbundna enkäter och systematisk hantering av synpunkter och förslag är några exempel. Läs kvalitetsdeklarationer och rapporter från undersökningar eller lämna synpunkter via menyn till vänster.

Lämna synpunkter och förslag

Klagomål och synpunkter är en del av Umeå kommuns kvalitetsarbete och vi uppmuntrar både positiva och negativa synpunkter på hur vi i kommunen utför våra uppdrag.

Vi vill tillhandahålla god service på rätt nivå, men ibland händer det att man som invånare eller brukare inte är nöjd med den kommunala verksamheten eller servicen. Det är då viktigt för oss att få veta detta för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Ibland är du som invånare extra nöjd med någon av våra verksamheter eller vår service och det är också viktigt att sprida kunskap om det. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjligheter att utveckla vår verksamhet.

Kvalitetsarbete inom förvaltningar och verksamheter

Fritid

Kultur

Stöd och omsorg

Äldreomsorg

Kvalitetsstrategi

2003 antog kommunfullmäktige en kvalitetstrategi för kommunens alla verksamheter.

Kvalitetsstrategi (pdf)

Sidan har granskats 2019-05-09

Sidans kortadress: www.umea.se/kvalitet