Startsida Umeå kommun

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd medborgarindex: invånarnas betyg på kommunens verksamhet
  • Nöjd regionindex: invånarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva på
  • Nöjd inflytandeindex: invånarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

Undersökningen genomförs två gånger per år, vår och höst, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Frågorna ställs till ett urval på 500 personer i åldrarna 18–84 år i mindre kommuner och 1 000 personer i större kommuner.

Rapporter och bilagor:

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-01

Sidans kortadress: www.umea.se/medborgarundersokning