Startsida Umeå kommun

Kvalitet

Arbete med kvalitetsfrågor ska göra invånare och medarbetare nöjda. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete kan vi göra största möjliga nytta med våra resurser. God kvalitet skapas av kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete, vilket är en förutsättning för att invånarna ska bli nöjda.

Biblioteken gör regelbundet undersökningar bland besökare och tar reda på vad låntagare och andra besökare tycker om biblioteken i kommunen. Enkäterna handlar om allt från öppettider till bemötande och är ett viktigt verktyg i bibliotekspersonalens arbete.

Kvalitetsdeklarationer

En del i kommunens kvalitetsarbete är verksamheternas kvalitetsdeklarationer. I en kvalitetsdeklaration för en kommunel verksamhet ska du som invånare kunna se vilken servicenivå du kan förvänta dig av verksamheten.

Kulturverksamhetens kvalitetsdeklarationer

Kontakt

Fredrik Röst
ledningssystemsamordnare
073-052 91 28
090-16 16 46
fredrik.rost@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.