Startsida Umeå kommun

Kvalitetspolicy Mark och exploatering

Kvalitetspolicyn är Mark och exploaterings löfte till kunderna.

Kontakt

Stina Sjöblom
mark- och exploateringschef
090-16 23 11
070-669 22 67
stina.sjoblom@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.