Startsida Umeå kommun

Livsmedel, alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel

Livsmedel

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll. Livsmedelskontrollen ska förebygga att invånarna i Umeå kommun köper livsmedel som inte håller utlovad kvalitet, som är felaktigt eller ofullständigt märkta eller som är skadliga på annat sätt.

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillståndsprövning vid ansökan om serveringstillstånd och för tillsyn över de verksamheter som beviljats tillstånd.    

Folköl och tobak

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för registrering och tillsyn av folkölförsäljning och tobaksförsäljning.

Receptfria läkemedel

Miljö- och hälsoskydd registrering och kontroll över försäljning av vissa receptfria läkemedel.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.