Startsida Umeå kommun

Personal

Miljö- och hälsoskydd består av cirka 50 anställda. De flesta är miljöinspektörer, men hos oss finns också naturvårdare, energi- och klimatrådgivare, budgetrådgivare, konsumentrådgivare, administratörer, informatör och förvaltare.

Verksamhetschef

Daniel Nordström
miljö- och hälsoskyddschef
090-16 16 84, 070-699 09 20
daniel.nordstrom@umea.se

Verksamhetsområdeschefer

Annika Söderlund
miljöskydd
090-16 16 87, 073-079 57 37
annika.soderlund@umea.se

Jenny Wallin
livsmedelssäkerhet och serveringstillstånd
090-16 16 51, 070-536 16 51
jenny.wallin@umea.se

Administration och information

Chatrin Lindgren
assistent
090-16 16 91
chatrin.lindgren@umea.se

Ulla Aronsson
informatör
090-16 16 54, 070-322 16 54
ulla.aronsson@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
090-16 23 69, 070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se