Startsida Umeå kommun

Övergripande planering

Verksamheten Övergripande planering ansvarar främst för

  • kommunens planeringsförutsättningar, med inriktning på strategiska bedömningar, analyser och prognoser
  • förvaltningsövergripande planeringssamordning
  • kommunens översiktsplanearbete
  • handels- och servicestrukturfrågor
  • bostadsförsörjningsstrategi
  • regionala planerings- och samverkansfrågor
  • strategiska kommunikationsfrågor
  • social och fysisk infrastruktur.

Verksamheten skapar framförhållning och förutsättningar för att utveckla kommunen i enlighet med de övergripande målen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott är politiskt ansvarigt organ. Översiktsplanegruppen leder och samordnar verksamhetens arbete.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.