Startsida Umeå kommun
Bostadsanpassning

Bostadsanpassning handlägger bostadsanpassningsärenden. Den som har funktionshinder kan få bidrag till att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för nödvändiga åtgärder, i och i anslutning till bostaden. Åtgärderna ska ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Man får inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder. I övrigt kan man få bidrag för alla typer av funktionshinder som kräver en anpassning i bostaden till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, epilepsi, begåvningshandikapp med flera.

För anpassning av hyres- eller bostadsrättlägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Bostadsanpassningsbidraget ska användas till nödvändiga åtgärder som till exempel ombyggnader i kök och badrum, breddning av dörrar, borttagning av trösklar, dörrautomatik, ramper etc.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.