Startsida Umeå kommun

Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, GIS/GIT. Vi är också kommunal Lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteri ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inkl lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Kontakt

Lantmäteri
090-16 13 00 (expedition)
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten
090-16 13 28 (expedition)
lantmaterimyndigheten@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset
Skolgatan 31 A

Mer information

Kartor och geografisk information

Fastigheter och lantmäteri

Kvalitetsdeklaration, Lantmäteri (pdf)

Kvalitetsdeklaration, Lantmäterimyndigheten (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.