Startsida Umeå kommun

Personal

Här finns kontaktuppgifter till Umeå näringsliv.

Näringslivsschef

Peter Juneblad   
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Administration och ekonomi

Johanna Palmlöf-Brus
090-16 30 20
070-274 71 56
johanna.palmlof@umea.se

Näringslivsutvecklare

Biträdande näringslivschef/Innovation

Åsa Fällman     
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Näringslivsutvecklare

Bilden visar Tommy Eriksson

Tommy Eriksson   
070-311 24 14
tommy.eriksson.2@umea.se

Strategisk utveckling
inom besöksnäring 

Anna Molin   
090-16 37 72
073-078 50 26
anna.molin@umea.se

Näringslivsutvecklare
Teknikbranschen

Marie Gidlund
090-16 32 11
070-611 21 10
marie.gidlund@umea.se

Etableringschef

Bilden visar Tommy Eriksson

Fredrik Strinnholm   
090-16 32 17
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Näringslivsutvecklare

Bilden visar Tommy Eriksson

Peter Öystilä   
070-632 01 43
peter.oystila@umea.se

Företags- och
evenemangslots

Karin Björk
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Marknad

Marknadschef

Anna Olofsson
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Marknadskommunikatör

Nils Håkansson   
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Strategi

Utvecklingsstrateg,
projektutveckling och
medfinansieringsfrågor

(föräldraledig)

Emmy Sundin
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Internationell strateg


 

Cathrin Alenskär
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Omvärldsstrateg


 

Bilden visar Susanne Thurén

Susanne Thurén
090-16 12 55
070-244 46 49
susanne.thuren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.