Startsida Umeå kommun

NIMBY vs. Tillväxt

Projektet "Nimby vs. Tilläxt" fokuserar på Umeå i Umeåregionen som norra Sveriges tillväxtmotor och ska ge fördjupade kunskaper och visa på utvecklingsmöjligheter i Umeås internationaliserings- och samhällsplaneringsarbete. Projektets huvudsakliga mål är att stärka Umeås ställning som en växande, inkluderande och internationellt orienterad stad. Projektet arbetar med följande områden:

AP1. Fördjupad kunskap om metoder och kommunikation vid utvecklingsarbete, utifrån pågående ÖP-fördjupningar av Umeå

AP2. Kartlägga befintliga internationella relationer i Umeå och identifierat synergieffekter för samarbete mellan näringslivet, universiteten och offentliga aktörer

AP3. Inleda internationella samarbeten inom ramen om städer som sociala förebilder i ett regionalt tillväxtperspektiv, t ex EU Social Progress Index och OECD Better Life index

Projektet ägs av Umeå kommun/Tillväxt och genomförs av enheterna Näringslivsservice och Övergripande planering. Projektdeltagare är tjänstepersoner på Umeå kommun och involverar även bland annat Region Västerbotten, Handelskammaren och Umeå universitet. Målgrupp är invånare, näringsliv, offentliga aktörer i den funktionella regionen. Projektet väntas synliggöra Umeås internationella relationer, skapa synergieffekter till gagn för näringslivet och leda till ett breddat och mer öppet dialogklimat som gynnar Umeås tillväxt.

Kontakt

Emmy Sundin
Utvecklingsstrateg
Näringslivsservice
Umeå kommun
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.