Startsida Umeå kommun

Överförmyndarenheten i Umeåregionen

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns och Vännäs kommun. Enheten har kontor i Umeå.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.
Kontakt

Överförmyndarenheten
i Umeåregionen
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 61 00, kundtjänst
overformyndarnamnden@umea.se

Telefontid

09.00–15.00, alla vardagar utom onsdagar.
Lunchstängt klockan 12.00–13.00

Besöksadress

Götgatan 3, 2 trappor

Öppettid

Måndag–onsdag, 13.30–14.30
torsdag–fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl. 

Åsa Pålsson Stråe, chef, överförmyndarenheten

Åsa Pålsson Stråe
chef, överförmyndarenheten

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.