Startsida Umeå kommun

Personal

Personal är ett stöd till kommunens kärnverksamheter. Uppdraget är i första hand att stötta verksamheterna utifrån deras behov, bland annat när det gäller rekrytering, hälsoutveckling, rehabilitering, lönehantering samt medarbetar- och ledarutveckling.

I uppdraget ligger att bidra till ökad kvalitet i verksamheterna så att medborgare, kunder och brukare kan erbjudas tjänster av god kvalitet.

Personalfunktionen är indelad i sex verksamheter:

  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Förhandling och arbetsrätt
  • Lön och pension
  • Rekrytering och bemanning
  • Utveckling och ledarskap
Kontakt

Personal direkt
telefonsupport
090-16 10 99, tryck 2
personaldirekt@umea.se

Fredrik Åberg
ledningskoordinator
090-16 17 39
fredrik.aberg@umea.se

Kommunens verksamheter är uppdelade i verksamhetsområden. För dessa finns personalchefer som fungerar som en strategisk partner i personalfrågor:

Utbildning

Åsa Bergström
asa.bergstrom.2@umea.se

Stöd och omsorg, Äldreomsorg

Åse Nymberg
ase.nymberg@umea.se

Samhällsbyggnad, stödfunktioner

Maj-Lis Jakobsson
majlis.jakobsson@umea.se

Birgitta Forsberg, personaldirektör

Birgitta Forsberg
personaldirektör