Startsida Umeå kommun

Funktionshinderomsorg

Umeå kommuns funktionshinderomsorg ger stöd och service personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Stöd kan innebära till exempel personlig assistans, daglig verksamhet, boendestöd eller boende.

Kontakt

Malin Björkman
verksamhetschef
funktionshinderomsorg
Umeå kommun
090-16 45 57
malin.bjorkman.2@umea.se

Marie Thomas
biträdande verksamhetschef
ordinärt boende, sysselsättning
Umeå kommun
090-16 36 14
marie.thomas@umea.se

Leif Karlsson
biträdande verksamhetschef
personlig assistans
Umeå kommun
090-16 17 34
leif.karlsson@umea.se

Andreas Jonsson
biträdande verksamhetschef
särskilt boende
Umeå kommun
090-16 51 28
070-622 06 11

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.