Startsida Umeå kommun

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
Kontakt

Monica Wahlström
verksamhetschef
individ- och familjeomsorg
Umeå kommun
090-16 13 51
monica.wahlstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.