Startsida Umeå kommun

Teknik och fastighet

Teknik och fastighet levererar väl fungerande vardag för kommunens invånare, brukare, medarbetare och verksamheter.

Organisation

Teknik och fastighet har verksamheterna Fastighet, Gator och parker, IT, Måltidsservice och Städ- och verksamhetsservice.

Organisation 2019, Teknik och fastighet

Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Kontakt

Teknik och fastighet
Umeå kommun
901 84 Umeå

090-16 10 00 (växel)
teknikochfastighet@umea.se

Besöksadress:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Karin Isaksson

Karin Isaksson
teknik- och fastighetschef

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.