Startsida Umeå kommun

Scan-it/SVAR

Verksamheten har två inriktningar. På Scan-it skannar vi dokument, foton, negativ och diabilder som bearbetas efter varje kunds önskemål och materialet levereras i önskat format. Vi arbetar också med konvertering av VHS, Hi-8, mini-DV och vanliga kassettband till modernare media. Vi jobbar utifrån kundens önskemål och ger en individuell lösning för varje kund.

SVAR registreras folkräkningslängder och görs åtkomliga på internet, för i första hand släktforskare över hela världen. 1870, 1880, 1890, 1900 och 1910 har tidigare registrerats och idag arbetar vi med 1930 års folkräkning. Arbetet går ut på att dataregistrera folkräkningslängder. Från inskannat material överförs informationen till en databas där delar av informationen kodas. Syftet, förutom sysselsättning och arbetsträning, är bland annat att tillgängliggöra materialet på webbplatser hos www.sok.riksarkivet.se eller www.foark.umu.se/folk.

Folkräkningarna som är gjorda vart tionde år, är en sammanställning ur husförhörslängderna som prästerna utförde. De startade 1860, på uppdrag av SCB – Statistiska centralbyrån – och lämnar information om alla vid räkningen, boende i Sverige. Här ser man hur varje hushåll var uppbyggt. Man får information om de som bodde i byn, församlingen eller vilket undersökningsområde man väljer. Man kan till exempel se hur industrialiseringen förändrat yrkesvalet och parallellstudera förändringarna som skett mellan varje årtionde.

I verksamheten arbetar drygt 20 personer. Under arbetsträningen/praktiken får man lära sig hantera databasprogram, importera och exportera filer, kvalitetssäkra arbetsmaterial osv.

Kontakt

Ulla Thorén, arbetsledare
070-254 66 92

ulla.thoren@umea.se