Startsida Umeå kommun

Kommunalråd, kommunledning

Kommunalråd

Umeå kommun har tre kommunalråd, politiker som är heltidsanställda av kommunen och utsedda av kommunfullmäktige. Ett kommunalråd företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande, det andra kommunalrådet företräder den politiska oppositionen och är kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och det tredje kommunalrådet företräder den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Mayors for peace

Umeå kommun är medlem i nätverket Mayors for Peace
(kommunalråd för fred).

Hans Lindberg (S)

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

politiska uppdrag

Anders Ågren (M)

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

politiska uppdrag

Janet Ågren (S)

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

politiska uppdrag

Stadsdirektör

Stadsdirektören är kommunens ledande tjänsteperson och länken mellan
den centrala politiska ledningen och kommunens olika verksamheter.

Jonas Jonsson

Margaretha Alfredsson
stadsdirektör
090-16 23 80
margaretha.alfredsson@umea.se

Stadsdirektörens ledningsgrupp:

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör
och samhällsbyggnadsdirektör
Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör
Birgitta Forsberg, personaldirektör
Jan Bergman, kommunikationsdirektör
Johan Gammelgård, tillväxtdirektör
Lena Höök Gustafsson, tillförordnad ekonomidirektör
Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör
Karolina Lundqvist, socialdirektör
Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag AB

kontakt

Sidan har granskats 2018-11-27

Sidans kortadress: www.umea.se/ledning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.