Startsida Umeå kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kommunens motsvarighet till riksdagen. Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs direkt av medborgarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är av överordnad eller principiell natur eller som är särskilt betydelsefulla. Detalj­frågor eller renodlade verksamhetsfrågor som bäst avgörs av en ansvarig facknämnd är det inte meningen att kommunfullmäktige ska ta upp eller besluta om. Umeås kommun­fullmäktige har 65 mandat (ledamöter).

Se mandatfördelning mellan de politiska partierna

Kommunfullmäktige beslutar om

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • Umeå kommuns budget, skattesats och andra viktiga ekonomiska frågor
  • organisation och verksamhetsansvar för styrelser och nämnder
  • val av ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och beredningar
  • val av revisorer och deras ersättare
  • regler för hur de förtroendevalda ska ersättas ekonomiskt
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • folkomröstningar i kommunen.

Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av någon styrelse eller nämnd med tillhörande verksamhetområde. Ledamöter kan yrka på återremiss om de anser att ett ärende inte är tillfredsställande berett.

Sammanträdena direktsänds

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden (förutom i juli) i fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6, gamla stadsbiblioteket, plan 2.

Du är välkommen att lyssna på sammanträdena som åhörare på läktaren i sammanträdeslokalen. Sammanträdena sänds också direkt på webb-tv och du kan lyssna i din smartphone. Mer information om sändningarna finns på www.umea.se/webbtv.

Handlingarna till kommunfullmäktige är offentliga och finns att ta del av inför varje sammanträde.

Kontakt
Marie-Louise Rönnmark (S)

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande

Sven-Olov Edvinsson (C)

Sven-Olov Edvinsson (C)
1:e vice ordförande

Jan-Olov Carlsson (V)

Jan-Olov Carlsson (V)
2:e vice ordförande

Sidan har granskats 2019-01-04

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunfullmaktige

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.