Startsida Umeå kommun

Frågor 2014

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2014-12-18

Petter Nilsson, SD

Avtal med migrationsverket

Svar

2014-12-18

Petter Nilsson, SD

En kommun för likabehandling

Svar

2014-12-18

Lykke Brodin, FI

Kommer S, M, MP, KD, C, FP, AP presentera något gemensamt politiskt program?

Svar

2014-10-23

Arbetarpartiet

Vilka skyldigheter har Umeå kommun mot de romska individerna

Svar

2014-08-20

Sven-Olov Edvinsson, C

Har socialtjänsten flyttat från kommunkontoret i Hörnefors?

Svar

2014-06-24

Nasser Mosleh, MP

Målet om giftfri miljö i skolan behöver förtydligas

Svar

2014-06-12

Mattias Larsson, C

Motverkar tekniska nämnden turismföretagande på landsbygden?

Svar

2014-06-12

Arbetarpartiet

Vad händer med modermålsundervisningen?

Svar

2014-06-12

Jan Hägglund

Umeå kommun försöker bli Europas miljöhuvudstad

Svar

2014-06-10

Nasser Mosleh, MP

Hur kan nattbemanningen förbättras?

Svar

2014-05-22

Jan Hägglund

25 Mkr för att förbättra arbetsmiljö & arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Svar

2014-05-22

Veronica Kerr, KD

Har personalutskottet rätt att fatta budgetpåverkande beslut?

Svar

2014-04-24

Greger Knutsson, M

Illojal konkurrens?

Svar

2014-04-24

Nasser Mosleh, MP

Får utsatta kvinnor tillräckligt med stöd?

Svar

2014-04-23

Anders Ågren, M

Sextimmarsdag är inte vad välfärden behöver!

Svar

2014-03-27

Mattias Larsson, C

Varför gäller inte det du sagt om skolan på Holmön, Lasse Jacobsson?

Svar

2014-03-11

Ulrica Westerlund, FP

Vad händer med projektet "Skolklar" när projektet avslutas i juni?

Svar

2014-02-20

Nasser Mosleh, MP

Välkomnar Umeå nya invånare?

Svar

2014-02-14

Veronica Kerr, KD

Vilka åtgärder vidtar Umeå kommun för att minska smittspridningen på Umeå kommuns förskolor?

Svar

2014-02-13

Arbetarpartiet

Vad händer med de öppna förskolornas verksamhet?

Svar

2014-01-23

Anders Sellström, KD

Förespråkare av öppenhet och transparens

Svar

2014-01-10

Anders Ågren, M

Positivt om AB Bostaden kan öka nyproduktionen! Är avyttring, för att finansiera nyproduktion av hyresrätter, ett alternativ?

Svar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.