Startsida Umeå kommun

Frågor 2014

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2014-12-18

Petter Nilsson, SD

Avtal med migrationsverket

Svar

2014-12-18

Petter Nilsson, SD

En kommun för likabehandling

Svar

2014-12-18

Lykke Brodin, FI

Kommer S, M, MP, KD, C, FP, AP presentera något gemensamt politiskt program?

Svar

2014-10-23

Arbetarpartiet

Vilka skyldigheter har Umeå kommun mot de romska individerna

Svar

2014-08-20

Sven-Olov Edvinsson, C

Har socialtjänsten flyttat från kommunkontoret i Hörnefors?

Svar

2014-06-24

Nasser Mosleh, MP

Målet om giftfri miljö i skolan behöver förtydligas

Svar

2014-06-12

Mattias Larsson, C

Motverkar tekniska nämnden turismföretagande på landsbygden?

Svar

2014-06-12

Arbetarpartiet

Vad händer med modermålsundervisningen?

Svar

2014-06-12

Jan Hägglund

Umeå kommun försöker bli Europas miljöhuvudstad

Svar

2014-06-10

Nasser Mosleh, MP

Hur kan nattbemanningen förbättras?

Svar

2014-05-22

Jan Hägglund

25 Mkr för att förbättra arbetsmiljö & arbetsvillkor inom äldreomsorgen

Svar

2014-05-22

Veronica Kerr, KD

Har personalutskottet rätt att fatta budgetpåverkande beslut?

Svar

2014-04-24

Greger Knutsson, M

Illojal konkurrens?

Svar

2014-04-24

Nasser Mosleh, MP

Får utsatta kvinnor tillräckligt med stöd?

Svar

2014-04-23

Anders Ågren, M

Sextimmarsdag är inte vad välfärden behöver!

Svar

2014-03-27

Mattias Larsson, C

Varför gäller inte det du sagt om skolan på Holmön, Lasse Jacobsson?

Svar

2014-03-11

Ulrica Westerlund, FP

Vad händer med projektet "Skolklar" när projektet avslutas i juni?

Svar

2014-02-20

Nasser Mosleh, MP

Välkomnar Umeå nya invånare?

Svar

2014-02-14

Veronica Kerr, KD

Vilka åtgärder vidtar Umeå kommun för att minska smittspridningen på Umeå kommuns förskolor?

Svar

2014-02-13

Arbetarpartiet

Vad händer med de öppna förskolornas verksamhet?

Svar

2014-01-23

Anders Sellström, KD

Förespråkare av öppenhet och transparens

Svar

2014-01-10

Anders Ågren, M

Positivt om AB Bostaden kan öka nyproduktionen! Är avyttring, för att finansiera nyproduktion av hyresrätter, ett alternativ?

Svar