Startsida Umeå kommun

Frågor 2015

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2015-12-18

Arbetarpartiet

Varför fick inte kommunfullmäktige besluta om detaljplan för kv Fabriken

Svar

2015-12-17

Lasse Jacobson, V

Icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan

Svar

2015-12-17

Lykke Brodin, FI

Varför ska Umeå kommun avslå samarbete med andra kommuner avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Svar

2015-12-17

Lennart Johansson, M

Kommuer den kommunala graffitivägen på I20 att rivas

Svar

2015-12-16

Anders Ågren, M

När kommer fastigheten IDUN 1 att säljas?

Svar

2015-12-16

Anders Ågren, M

Framtiden för scharinska villan?

Svar

2015-12-15

Filip Hallbäck, FI

Tillväxtkritiskt perspektiv på kommunens miljö- och klimatpolitik

Svar

2015-12-14

Birger Andersson, SD

Förstärk ledningsgruppen för flyktingmottagning med medicinsk kompetens

Svar

2015-11-26

Ulrika Edman, V

Eldragning till husvagnslägret Baggböle med ett tjugotal barn

Svar

2015-11-18

Tomas Westerström, AP 

Svenska kollektivavtal?

Svar

2015-11-09

Filip Hallbäck, FI

Kultursatsningar för asylsökande

Svar

2015-11-09

Filip Hallbäck, FI

Vit jul

Svar

2015-11-06

Peter Sedlacek, FP

Hedersmedborgare i Umeå

Svar

2015-10-28

Elsa Andersson Hedqvist, V 

Vad händer gällande Äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

Svar

2015-10-22

Jan Hägglund, AP

Bistå romerna när det gäller att komma i kontakt med seriösa bäruppköpare bl a

Svar

2015-10-22

Anders Ågren, M

Försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön verkar sakna finansiering

Svar

2015-10-21

Caroline Täljeblad, V

Umeå kulturhus framtid

Svar

2015-10-20

Elisabeth Zackrisson, V

Kommunens tur att ta stafettpinnen gällande skolgång för särskilt utsatta barn

Svar

2015-10-19

Birger Andersson, SD

Ekonomisk prognos till Umeå kommuns skattebetalare

Svar

2015-10-19

Peder Westerberg, FP

Fullstor fotbollshall

Svar

2015-10-15

Åsa Bäckström, V

Responsen från finska regeringen på Miljö- och hälsoskyddsnämndens skrivning avseende muddring i vårt gemensamma innanhav

Svar

2015-10-05

Filip Hallbäck, FI

Den samiska kulturen

Svar

2015-10-05

Ulrika Edman, V

Står S bakom deltider?

Svar

2015-10-02

Ulrika Edman, V

Transitflyktingar som passerar Umeå

Svar

2015-09-24

Jan Hägglund, AP

Kommer kommunen att bygga skidanläggningen om kostnadet ökar väsentligt?

Svar

2015-09-07

Lotta Holmberg, FP

Hur ser planeringen ut för unga demenssjuka?

Svar

2015-08-27

Arijan Kan, V

Varför får inte de politiska ungdomsförbunden fräffa eleverna?

Svar

2015-08-27

Gudrun Nordborg, V

Återvinning av textilt avfall m m

Svar

2015-08-27

Gudrun Nordborg, V

Ska försörjningsstöd i Umeå påverkas av ideella skadestånd eller ideella ersättningar?

Svar

2015-08-26

Filip Hallbäck, FI

Har Umeå kommun ansökt om medel från Fead?

Svar

2015-08-25

Lykke Brodin, FI

Minskning av köttätandet

Svar

2015-08-21

Filip Hallbäck, FI

Titeln om Europas miljöhuvudstad uteblev - vad händer nu?

Svar

2015-08-20

Anders Ågren, M

Kommunal finansiering av tiggares boende

Svar

2015-06-11

Ulrika Edman, V

Nationaldagsfirandet på Gammlia

Svar

2015-06-11

Gudrun Nordborg, V

Delegation - Utsatta EU-medborgare

Svar

2015-06-10

Filip Hallbäck, FI

Könsneutralt omklädningsrum i det nya badhuset

Svar

2015-06-02

Jan Hägglund, AP

Hur många inrapporterade fall av våld mot personal i Umeå kommun

Svar

2015-05-27

Jan Hägglund, AP

Nydalasjön

Återtagen

2015-05-21

Ulrika Edman, V

Scharinska villan

Svar

2015-05-21

Gudrun Nordborg, V

Uppställningsplats för husvagnarna till särskilt utsatta EU-medborgare och deras barn

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

Kriminaliseringen av der organiserade tiggeriet

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

NATOs flygövningar i Norrland

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

Konst på husfasader

Svar

2015-05-21

Åsa Bäckström, V

Nämndsledamöters deltagande vid presskonferenser

Svar

2015-05-19

Peder Westerberg, FP

Sommarbemanning inom äldreomsorgen

Svar

2015-05-18

Jan Hägglund, AP

När kommer Västra länken att byggas?

Svar

2015-04-23

Mattias Larsson, C

Kommer nämnderna att få vara delaktiga under budgetarbetet under våren?

Svar

2015-04-23

Lykke Brodin, FI

Frågor om hjälpinsatser m m kommit igång för utsatta EU-medborgare

Svar

2015-04-22

Jan Hägglund, AP

Enligt vilka riktlinjer agerar Umeå kommun då det gäller frågan om de romska barnens skolgång?

Svar

2015-04-22

Gudrun Nordborg, V

När kommer "omsorgen med pedagogiska inslag" för barn i skolåldern att starta för barn som vistas i Umeå?

Svar

2015-04-22

Elsa Andersson Hedqvist, V

Äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

Svar

2015-04-22

Filip Hallbäck, FI

Umeå kommuns medlemskap(?) hos ICORN

Svar

2015-04-17

Jan Hägglund, AP

Arbetstiden för personliga assistenter

Svar

2015-04-14

Peder Westerberg, FP

Bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

Svar

2015-04-13

Anders Ågren, M

Försvarets deltagende vid nationaldagsfirandet på Gammlia i Umeå

Svar

2015-03-26

Caroline Täljeblad, V

Uppställningsplats på Nydala

Svar

2015-03-26

Elisabeth Zackrisson, V

Skolgång för barn till särskilt utsatta EU-medborgare

Svar

2015-03-26

Anders Ågren, M

Byggandet av Västra Länken

Svar

2015-03-26

Lennart Arvidsson, V

Gymnastikens hus

Svar

2015-03-23

Veronica Kerr, KD

Umeå kommuns ITsäkerhet

Svar

2015-03-23

Marianne Löfstedt, M

Kvinnohistoriska museets verksamhet

Svar

2015-03-16

Peter Sedlacek, FP

Kommer Umeå att delta i lågstadielyftet?

Svar

2015-03-12

Ulrika Edman, V

Kollektivsträckning till Väven

Svar

2015-03-09

Peder Westerberg, FP

När når Umeå kommun målet om 15 barn/grupp i förskolan?

Svar

2015-02-19

Mattias Larsson, C

Vad tänker du göra för att Umeå kommun inte ska bli frånkörd när det kommer till etablering av förnyelsebara drivmedel?

Svar

2015-02-19

Petter Nilsson, SD

Ska Umeås skattebetalare finansiera Rumäniens socialförsäkringssystem?

Svar

2015-02-19

Åsa Bäckström, V

Samordningsuppdraget för de särskilt utsatta EU-medborgarna

Svar

2015-02-10

Peder Westerberg, FP

När kommer Gymnastikens hus att byggas?

Svar

2015-01-22

Ulrika Edman, V

Gamla biblioteket

Svar

2015-01-22

Jan Hägglund, AP

Vad kommer att hända med stadsbibliotekets lokaler

Svar

2015-01-22

Ulrika Edman, V

Särskilt utsatta EU-medborgare

Svar

2015-01-21

Anders Ågren, M

Diskussionen om gamla stadsbibliotekets lokaler

Svar