Startsida Umeå kommun

Frågor 2015

Datum

Frågeställare

Fråga

Svar

2015-12-18

Arbetarpartiet

Varför fick inte kommunfullmäktige besluta om detaljplan för kv Fabriken

Svar

2015-12-17

Lasse Jacobson, V

Icke-kommersiell mötesplats vid Vasaplan

Svar

2015-12-17

Lykke Brodin, FI

Varför ska Umeå kommun avslå samarbete med andra kommuner avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Svar

2015-12-17

Lennart Johansson, M

Kommuer den kommunala graffitivägen på I20 att rivas

Svar

2015-12-16

Anders Ågren, M

När kommer fastigheten IDUN 1 att säljas?

Svar

2015-12-16

Anders Ågren, M

Framtiden för scharinska villan?

Svar

2015-12-15

Filip Hallbäck, FI

Tillväxtkritiskt perspektiv på kommunens miljö- och klimatpolitik

Svar

2015-12-14

Birger Andersson, SD

Förstärk ledningsgruppen för flyktingmottagning med medicinsk kompetens

Svar

2015-11-26

Ulrika Edman, V

Eldragning till husvagnslägret Baggböle med ett tjugotal barn

Svar

2015-11-18

Tomas Westerström, AP 

Svenska kollektivavtal?

Svar

2015-11-09

Filip Hallbäck, FI

Kultursatsningar för asylsökande

Svar

2015-11-09

Filip Hallbäck, FI

Vit jul

Svar

2015-11-06

Peter Sedlacek, FP

Hedersmedborgare i Umeå

Svar

2015-10-28

Elsa Andersson Hedqvist, V 

Vad händer gällande Äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

Svar

2015-10-22

Jan Hägglund, AP

Bistå romerna när det gäller att komma i kontakt med seriösa bäruppköpare bl a

Svar

2015-10-22

Anders Ågren, M

Försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön verkar sakna finansiering

Svar

2015-10-21

Caroline Täljeblad, V

Umeå kulturhus framtid

Svar

2015-10-20

Elisabeth Zackrisson, V

Kommunens tur att ta stafettpinnen gällande skolgång för särskilt utsatta barn

Svar

2015-10-19

Birger Andersson, SD

Ekonomisk prognos till Umeå kommuns skattebetalare

Svar

2015-10-19

Peder Westerberg, FP

Fullstor fotbollshall

Svar

2015-10-15

Åsa Bäckström, V

Responsen från finska regeringen på Miljö- och hälsoskyddsnämndens skrivning avseende muddring i vårt gemensamma innanhav

Svar

2015-10-05

Filip Hallbäck, FI

Den samiska kulturen

Svar

2015-10-05

Ulrika Edman, V

Står S bakom deltider?

Svar

2015-10-02

Ulrika Edman, V

Transitflyktingar som passerar Umeå

Svar

2015-09-24

Jan Hägglund, AP

Kommer kommunen att bygga skidanläggningen om kostnadet ökar väsentligt?

Svar

2015-09-07

Lotta Holmberg, FP

Hur ser planeringen ut för unga demenssjuka?

Svar

2015-08-27

Arijan Kan, V

Varför får inte de politiska ungdomsförbunden fräffa eleverna?

Svar

2015-08-27

Gudrun Nordborg, V

Återvinning av textilt avfall m m

Svar

2015-08-27

Gudrun Nordborg, V

Ska försörjningsstöd i Umeå påverkas av ideella skadestånd eller ideella ersättningar?

Svar

2015-08-26

Filip Hallbäck, FI

Har Umeå kommun ansökt om medel från Fead?

Svar

2015-08-25

Lykke Brodin, FI

Minskning av köttätandet

Svar

2015-08-21

Filip Hallbäck, FI

Titeln om Europas miljöhuvudstad uteblev - vad händer nu?

Svar

2015-08-20

Anders Ågren, M

Kommunal finansiering av tiggares boende

Svar

2015-06-11

Ulrika Edman, V

Nationaldagsfirandet på Gammlia

Svar

2015-06-11

Gudrun Nordborg, V

Delegation - Utsatta EU-medborgare

Svar

2015-06-10

Filip Hallbäck, FI

Könsneutralt omklädningsrum i det nya badhuset

Svar

2015-06-02

Jan Hägglund, AP

Hur många inrapporterade fall av våld mot personal i Umeå kommun

Svar

2015-05-27

Jan Hägglund, AP

Nydalasjön

Återtagen

2015-05-21

Ulrika Edman, V

Scharinska villan

Svar

2015-05-21

Gudrun Nordborg, V

Uppställningsplats för husvagnarna till särskilt utsatta EU-medborgare och deras barn

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

Kriminaliseringen av der organiserade tiggeriet

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

NATOs flygövningar i Norrland

Svar

2015-05-21

Lykke Brodin, FI

Konst på husfasader

Svar

2015-05-21

Åsa Bäckström, V

Nämndsledamöters deltagande vid presskonferenser

Svar

2015-05-19

Peder Westerberg, FP

Sommarbemanning inom äldreomsorgen

Svar

2015-05-18

Jan Hägglund, AP

När kommer Västra länken att byggas?

Svar

2015-04-23

Mattias Larsson, C

Kommer nämnderna att få vara delaktiga under budgetarbetet under våren?

Svar

2015-04-23

Lykke Brodin, FI

Frågor om hjälpinsatser m m kommit igång för utsatta EU-medborgare

Svar

2015-04-22

Jan Hägglund, AP

Enligt vilka riktlinjer agerar Umeå kommun då det gäller frågan om de romska barnens skolgång?

Svar

2015-04-22

Gudrun Nordborg, V

När kommer "omsorgen med pedagogiska inslag" för barn i skolåldern att starta för barn som vistas i Umeå?

Svar

2015-04-22

Elsa Andersson Hedqvist, V

Äldrecentrum i gamla bibliotekets lokaler

Svar

2015-04-22

Filip Hallbäck, FI

Umeå kommuns medlemskap(?) hos ICORN

Svar

2015-04-17

Jan Hägglund, AP

Arbetstiden för personliga assistenter

Svar

2015-04-14

Peder Westerberg, FP

Bro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

Svar

2015-04-13

Anders Ågren, M

Försvarets deltagende vid nationaldagsfirandet på Gammlia i Umeå

Svar

2015-03-26

Caroline Täljeblad, V

Uppställningsplats på Nydala

Svar

2015-03-26

Elisabeth Zackrisson, V

Skolgång för barn till särskilt utsatta EU-medborgare

Svar

2015-03-26

Anders Ågren, M

Byggandet av Västra Länken

Svar

2015-03-26

Lennart Arvidsson, V

Gymnastikens hus

Svar

2015-03-23

Veronica Kerr, KD

Umeå kommuns ITsäkerhet

Svar

2015-03-23

Marianne Löfstedt, M

Kvinnohistoriska museets verksamhet

Svar

2015-03-16

Peter Sedlacek, FP

Kommer Umeå att delta i lågstadielyftet?

Svar

2015-03-12

Ulrika Edman, V

Kollektivsträckning till Väven

Svar

2015-03-09

Peder Westerberg, FP

När når Umeå kommun målet om 15 barn/grupp i förskolan?

Svar

2015-02-19

Mattias Larsson, C

Vad tänker du göra för att Umeå kommun inte ska bli frånkörd när det kommer till etablering av förnyelsebara drivmedel?

Svar

2015-02-19

Petter Nilsson, SD

Ska Umeås skattebetalare finansiera Rumäniens socialförsäkringssystem?

Svar

2015-02-19

Åsa Bäckström, V

Samordningsuppdraget för de särskilt utsatta EU-medborgarna

Svar

2015-02-10

Peder Westerberg, FP

När kommer Gymnastikens hus att byggas?

Svar

2015-01-22

Ulrika Edman, V

Gamla biblioteket

Svar

2015-01-22

Jan Hägglund, AP

Vad kommer att hända med stadsbibliotekets lokaler

Svar

2015-01-22

Ulrika Edman, V

Särskilt utsatta EU-medborgare

Svar

2015-01-21

Anders Ågren, M

Diskussionen om gamla stadsbibliotekets lokaler

Svar

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.